Wersja dla słabowidzących
Biuletyn Informacji Publicznej
Logo Facebook

II Rodzinne Zawody Pływackie


 II Rodzinne Zawody Pływackie

o nagrodę Burmistrza Gminy Trzebnica


 

Zapraszamy serdecznie do kibicowania rodzinom w naszych zawodach.

 

Zawody odbędą się 21 lutego 2015 od godz. 9.30 

 

 

 1. Organizator zawodów
 1. Trzebnicki Park Wodny „ZDRÓJ”.

 

 1. Termin i miejsce zawodów
 1. Zawody odbędą się dnia 21 lutego 2015 roku (sobota) w Trzebnickim Parku Wodnym „ZDRÓJ”, ul. Leśna 5 w Trzebnicy.
 2. Rozpoczęcie zawodów o godz. 9:30.
 3. W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie rodziny 3 – 4 osobowe.

 

 1. Cel zawodów
 1. Upowszechnianie aktywnego wypoczynku poprzez propagowanie pływania jako sportu na każdą pogodę i warunki.
 2. Stworzenie rodzinnej atmosfery sprzyjającej zacieśnianiu więzi pomiędzy członkami rodzin podczas przeżywania wspólnych emocji.
 3. Zaszczepienie pozytywnych zachowań zdrowotnych oraz nauka wypoczynku poprzez naukę i sport.

 

 1. Dane techniczne pływalni
 1. Basen sportowy: 6 torów – długość 25 m.
 2. Temperatura wody: 27,6° C.
 3. Basen rekreacyjny: 2 tory – długość 12,5 m.

 

 1. Styl, dystans
 1. Zawody rozegrane zostaną na basenie sportowym, na torach 25 m, oraz na basenie rekreacyjnym na torach 12,5 m – kategoria wiekowa przedszkolaki.
 2. Sztafeta rozgrywana będzie na dystansie 100 m (4 x 25m).
 3. W zawodach obowiązywać będzie system wyścigów na czas.
 4. Pomiar czasu odbywać się będzie ręcznie.
 5. Zawody rozgrywane będą w stylu dowolnym (kraul, styl grzbietowy, delfin, motylek, styl klasyczny).
 6. Zawodnicy mogą rozpoczynać start od skoku do wody  ze słupka, z brzegu lub ze startu z  wody przy ścianie basenu.
 7. W sztafecie zakazane są skoki na płytkiej stronie, gdzie start następuje z wody.

 

 

 

 

 1. Kategorie wiekowe
 1. Przedszkolaki – dystans 12,5 m.
 2. I – III klasa szkoły podstawowej – dystans 25 m.
 3. IV – VI klasa szkoły podstawowej – dystans 25 m.
 4. Uczniowie do 18 roku życia – dystans 25 m.
 5. Kategoria „open” powyżej 18 roku życia – dystans 25 m.

 

 

 1. Klasyfikacja rodzinna

Klasyfikacja rodzinna jest przez organizatorów najbardziej honorowana. O wynikach w tej klasyfikacji decydują czasy uzyskane przez sztafety rodzinne pływające w składach 3 lub 4 osobowych. W sztafecie rodzinnej mogą startować: dzieci i ich rodzice lub opiekunowie prawni.

W przypadku drużyny 3 osobowej Kapitan wyznacza osobę płynącą 2 x 25 m w sztafecie.

Każda z osób startujących musi posiadać umiejętności pływackie.

 

 1. Nagrody
 1. Zwycięzcy kategorii otrzymują nagrody:
 • medale i dyplomy za zajęcie I, II i III miejsca,
 • puchary dla I, II i III najlepszej rodziny.
 1. Nagroda Burmistrza Gminy Trzebnicy wręczona zostanie dla najlepszej rodziny.

 

 1. Koszty udziału i ubezpieczenie
 1. Każdy uczestnik zawodów startuje na własny koszt.
 2. Organizator nie zwraca kosztów podróży.
 3. Opłata startowa wynosi 30 zł (opłata obejmuje koszt wejścia). Opłata musi zostać uiszczona w dniu startu, przed wejściem na teren hali basenowej.
 4. Startujący może ubezpieczyć się dodatkowo we własnym zakresie.
 5. Każdy uczestnik wpłacając opłatę startową oświadcza, iż startuje na własną odpowiedzialność lub do zgłoszenia dołącza odpowiednie zaświadczenie lekarskie zezwalające na udział w zawodach pływackich.

 

 1. Program zawodów
 1. 9:00 otwarcie biura zawodów.
 2. 9:30 otwarcie zawodów.
 3. 9:40 rozgrzewka.
 4. 9:50 start poszczególnych kategorii.
 5. 10:45 start sztafet rodzinnych.
 6. Rozdanie nagród.

 

 

 

 

UWAGA! Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godziny startu poszczególnych konkurencji wynikającej z różnych przyczyn.

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.

 

 1. Zgłoszenia
 1. Formularze zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej: www.trzebnicazdroj.eu lub         w stanowisku kas Trzebnickiego Parku Wodnego „ZDRÓJ”.
 2. Zgłoszenia przyjmują osobiście koordynatorzy zawodów:

Dawid Ogorzałek oraz Marta Zając – Sobczak na terenie Trzebnickiego Parku Wodnego „ZDRÓJ”.

 1. Wypełnione formularze można pozostawić w stanowisku kas Trzebnickiego Parku Wodnego „ZDRÓJ” lub przesłać e-mailem na adres: biuro@trzebnicazdroj.eu.
 2. Zawody odbędą się przy obecności min. 6 rodzin.

 

Wyniki klasyfikacji indywidualnej i rodzinnej podane zostaną na stronie internetowej Trzebnickiego Parku Wodnego „ZDRÓJ”.

 

Komisję sędziowską powołuje organizator.

 

Wszelkie sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów

– Dominika Duszak. 

 

Karty zgłoszeniowe:

 

 

Regulamin: