Honorujemy:

Zajęcia nauki i doskonalenia pływania


Zachęcamy do zapisów na naukę i doskonalenie pływania! 

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem dni zajęć popołudniowych nauki i doskonalenia pływania w I sem. roku szkolnego 2016/2017

PDFRegulamin zajęć nauki i doskonalenia pływania 2016/2017.pdf
 

PLAKAT_pływanie_dla_dzieci_i_młodzieży_październik www.jpeg

Przed zapisaniem dziecka na zajęcia prosimy o zapoznanie się z poniższymi poziomami nauczania w celu łatwiejszego zakwalifikowania dziecka do odpowiedniej grupy. Szczegóły w zakładce poniżej.

 


Gminny Park Wodny TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o.o. sp. z o.o.
ul. Leśna 5, 55-100 Trzebnica
Dział kas tel.: 603 152 238
www.trzebnicazdroj.eu