Honorujemy:

Akcja promocyjna "Bilet z ankietą"

Szanowni Państwo!
Ze względu na duże zainteresowanie ankietą dotyczącą jakości usług Trzebnickiego Parku Wodnego "Zdrój" przyjmowanie ankiet zostało przedłużone do 31 grudnia 2011 roku.
W dniu 13 stycznia wyłoniono zwycięzcę, który otrzyma 2-godzinny bilet na korzystanie z basenu.
Zwycięzca zostanie powiadomiony drogą e-mailową dnia 17.01.2012 r.

 

Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie spółki i okazywany na żądanie.


Gminny Park Wodny TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o.o. sp. z o.o.
ul. Leśna 5, 55-100 Trzebnica
Dział kas tel.: 603 152 238
www.trzebnicazdroj.eu