Wersja dla słabowidzących
Biuletyn Informacji Publicznej
Logo Facebook

Nagroda dla aquaparku!

Aquapark nagrodzony!

Podczas Międzynarodowych Targów Oświetleniowych "Światło” w Warszawie, oficjalnie ogłoszono wyniki konkursu na „Najlepiej Oświetloną Gmine i Miasto”. Burmistrz Marek Długozima odebrał dyplom i statuetkę za zajęcie II miejsca w kraju za najlepiej oświetlony obiekt sportowy – Gminny Park Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ.

I nagroda we wspomnianej kategorii powędrowała do Legionowa za oświetlenie hali sportowej i boiska treningowego.

To już kolejna prestiżowa nagroda dla Gminy Trzebnica o ogólnopolskim zasięgu. Warty podkreślenia jest fakt, że poza Trzebnicą jeszcze tylko dwa dolnośląskie miasta – Wrocław i Bolesławiec, otrzymały nagrody za zastosowane iluminacje świetlne.

Ideą Konkursu na Najlepiej Oświetloną Gminę, Miasto i Osiedle jest pokazanie i nagrodzenie wysiłku, jaki władze samorządowe i spółdzielcze wkładają w rozwój społeczności lokalnych modernizując bądź budując nowe oświetlenie na terenie swego miasta, gminy lub osiedla. Konkurs promuje rozwiązania energooszczędne, rozwiązania, które mają wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców, uczestników ruchu drogowego oraz wpływają na wizerunek miasta, tworzą przestrzenie integrujące mieszkańców, służą rozwojowi przedsiębiorczości, handlu oraz działalności kulturalnej.

Wspólne zdjęcie laureatów Konkursu "Najlepiej Oświetlona Gmina"

Burmistrz Marek Długozima odebrał prestiżową nagrodę przyznaną Gminnemu Parkowi Wodnemu TRZEBNICA-ZDRÓJ - największej inwestycji Gminy Trzebnica.